Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

serdecznie zaprasza na:

VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

Pomiędzy Naukami - zjazd fizyków i chemików

W tym roku Zjazd odbędzie się 15 września, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku