REJESTRACJA ZAKOŃCZONA


FORMY UCZESTNICTWA

 

Uczestnictwo w konferencji może mieć charakter czynny (komunikat ustny lub plakat) albo bierny (wolny słuchacz).

Jeden uczestnik może zgłosić streszczenie tylko jednego wystąpienia (komunikat lub plakat).

Ze względu na ograniczoną liczbę komunikatów o formie wystąpienia jak również o akceptacji  zgłoszenia udziału w konferencji uczestnicy zostaną poinformowani do 15 lipca 2017 roku drogą mailową.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

wniesiona do 11 czerwca 2017 wynosi: 20 zł

wniesiona w terminie od 12 czerwca 2017 do 22 lipca 2017 wynosi: 40 zł

Każdy uczestnik konferencji zobowiązany jest wnieść opłatę konferencyjną* na konto konferencji:

 

Uniwersytet Śląski

NIP: 634-019-71-34

ul. Bankowa 12

Katowice 40-007

nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

W tytule należy wpisać: PN2017_Nazwisko_Imię (uczestnika)

np. dla uczestnika Jan Kowalski tytuł przelewu to: PN2017_Kowalski_Jan

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

          Udział w konferencji

          Materiały konferencyjne (w tym zaświadczenie o udziale w konferencji)

          Katering konferencyjny

          Udział w imprezie integracyjnej**

 

 *Nieuiszczenie odpowiedniej opłaty konferencyjnej w podanym terminie wiąże się z odrzuceniem zgłoszenia udziału w konferencji.

**Impreza integracyjna odbędzie się po zakończeniu konferencji w centrum KATOWIC. Informacja o dokładnej lokalizacji zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

 

REGULAMIN KONFERENCJI

 link do regulaminu konferencji