Konferencja odbędzie się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie,

ul. 75 Pułku Piechoty 1A

 

Dojazd do Centrum:

 

- autobusem przyspieszonym nr 870: przystanek początkowy w Katowicach na ul. Mickiewicza, czas dojazdu do przystanku Chorzów Nomiarki ok. 12 min.,

 

- autobusem przyspieszonym nr 840: przystanek początkowy w Katowicach na ul. Mickiewicza, czas dojazdu do Centrum Edukacji ok. 19 min.,

 

- autobusem zwykłym nr 632: przystanek początkowy w Katowicach – Dworzec PKP, czas dojazdu do ul. Gwareckiej w Chorzowie ok. 47 min.,

 

- autobusem zwykłym nr 165: przystanek początkowy przy pętli autobusowej na Osiedlu Tysiąclecia, czas dojazdu do Centrum Edukacji ok. 23 min.,

 

- tramwajem nr 11: z centrum Katowic (Katowice św. Jana, Katowice Rynek, Katowice Rondo, Katowice Sokolska) do przystanku Chorzów Wodociągi, czas dojazdu ok. 30 min.

 

Szczegółowy rozkład wraz z mapkami jest dostępny na stronie internetowej https://rj.kzkgop.com.pl/. Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupić można w punktach sprzedaży, automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem. Opłata - zgodnie z taryfą KZK GOP (2 miasta) http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-cennik-od-1012018-r.html.