F O R M Y    U C Z E S T N I C T W A

KOMUNIKAT
(uczestnictwo czynne*)
 • przeznaczone dla studentów i młodych naukowców (w przypadku studentów i doktorantów konieczne jest podanie opiekuna pracy)
 • prezentacja badań własnych w formie 15-minutowego komunikatu ustnego (10 minut prezentacji oraz 5 minut dyskusji)
 • język wystąpienia oraz nadesłanego abstraktu: polski lub angielski (deklarowany podczas procesu rejestracji)
 • możliwość uczestnictwa w oferowanych warsztatach i spotkaniu integracyjnym
PLAKAT
(uczestnictwo czynne*)
 • przeznaczone dla studentów młodych naukowców (w przypadku studentów i doktorantów konieczne jest podanie opiekuna pracy)
 • prezentacja badań własnych w formie plakatu naukowego (maksymalne wymiary plakatu to 594 mm x 841 mm – format A1)
 • język plakatu oraz nadesłanego abstraktu: polski lub angielski (deklarowany podczas procesu rejestracji)
 • możliwość uczestnictwa w oferowanych warsztatach i spotkaniu integracyjnym
SŁUCHACZ
(uczestnictwo bierne)
 • bez ograniczeń co do statusu uczestnika (wieku, stopnia/tytułu naukowego)
 • uczestnictwo w wykładach konferencyjnych w charakterze słuchacza
 • możliwość udziału w oferowanych warsztatach i spotkaniu integracyjnym*UWAGA! Każdy z uczestników czynnych może zgłosić tylko jedną formę wystąpienia – komunikat LUB plakat. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia ze względu na niezgodność tematyki prezentowanych badań z tematyką konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany formy uczestnictwa czynnego z komunikatu na plakat naukowy. Najlepsze spośród prezentacji obu kategorii zostaną wyróżnione podczas uroczystego zakończenia konferencji. Szczegółowe informacje na temat technicznych aspektów przygotowywania wystąpień zostaną przesłane do uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów.

 

© 2019 Science Beyond Disciplines. All Rights Reserved.