O P Ł A T YOPŁATA KONFERENCYJNA*

40 PLN (PIERWSZA tura rejestracji)

 • wniesiona do 5/07/2019 (zarówno w przypadku uczestników czynnych jak i biernych)

60 PLN (DRUGA tura rejestracji)

 • w przypadku uczestników czynnych: wniesiona do 28/07/2019
 • w przypadku uczestników biernych: wniesiona do 7/09/2019

OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE
 • udział w obradach konferencyjnych, w tym oferowanych warsztatach
 • materiały konferencyjne, w tym zaświadczenie o udziale w konferencji
 • catering konferencyjny (przerwy kawowe oraz lunch)
 • udział w imprezie integracyjnej

FAKTURA
 • faktura za opłatę dokonaną z konta polskiej uczelni/instytucji naukowej z której pochodzi uczestnik, zostanie wysłana bezpośrednio na jej adres w ciągu dwóch tygodni od zaksięgowania środków przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (zachęcamy do takiej formy dokonywania wpłat)
 • faktura za opłatę dokonaną z kont niepolskich uczelni zostanie nadana w wersji elektronicznej na adres mailowy wpisany w formularzu rejestracyjnym
 • uczestnik który dokona opłaty z indywidualnego konta bankowego może otrzymać fakturę po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym i wpisaniu danych płatnika
 • odbiór faktur za opłaty dokonane z indywidualnych kont bankowych następuje w dniu konferencji
 • w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego

 DANE DO PRZELEWU


UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

ING Bank Śląski S.A., O/Katowice

Numer rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Tytuł przelewu: NAZWISKO i IMIĘ uczestnika oraz akronim PN2019,

przykładowo Krawczyk Krzysztofa PN2019
*UWAGA! Niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty rejestracyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu. 

© 2019 Science Beyond Disciplines. All Rights Reserved.