T E M A T Y K A    K O N F E R E N C J I


 

Bez względu na to, czy jesteście Państwo stałymi uczestnikami naszej konferencji, czy też stykacie się nią po raz pierwszy, rozszyfrowanie tego jaki format spotkań kryje się pod hasłem POMIĘDZY NAUKAMI nie powinno sprawiać żadnych trudności. Równie łatwo zrozumieć motywację do ich utworzenia. Jakiekolwiek próby wyznaczania granic nauki są przecież dosyć ryzykownym zabiegiem, zaś współczesne głosy uczonych coraz częściej podkreślają, że takowe w ogóle nie istnieją – wszak określać znaczy ograniczać. Dlatego też nawet nie podejmujemy próby stawiania naukowych barier – wręcz przeciwnie. Naszym głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnego dialogu, który umożliwi lepsze zrozumienie podejmowanej tematyki badawczej z perspektywy różnych dziedzin nauki, zwiększenie innowacyjności badań i nawiązanie współpracy – również tej międzynarodowej.

 


Początkowe edycje POMIĘDZY NAUKAMI zbudowane były na trzech głównych filarach – chemii, fizyce i biologii. Jednak systematycznie zwiększająca się wielowymiarowość badań, bardzo szybko uświadomiła nam konieczność wzbogacenia naukowego obrazu konferencji o dodatkowe dyscypliny. I tak tegoroczny zakres tematyczny POMIĘDZY NAUKAMI, poza naukami ścisłymi i przyrodniczymi, obejmować będzie również nauki inżynieryjno-techniczne, jak również nauki medyczne.                                                                                          

                                                                                   
© 2019 Science Beyond Disciplines. All Rights Reserved.