K O M I T E T    N A U K O W Y

Dr hab. Mirosław Chorążewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Michał Daszykowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Janusz Gluza (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. inż. Wiesław Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Barbara Kłos (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Prof. dr hab. Teresa Kowalska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Piotr Kuś (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Ewa Malicka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Leszek Marynowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Katarzyna M. Marzec (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer (Politechnika Śląska)

Dr hab. Jacek Nycz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Radosław Podsiadły (Politechnika Łódzka)

Prof. dr hab. Krystian Roleder (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. inż Ewa Schab-Balcerzak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Ivana Stanimirova (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Wojciech Szczepankiewicz (Politechnika Śląska)

Dr Sergey Yatsunenko (Novismo Sp. z o.o.)

Dr hab. Grzegorz Zadora (Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie)

Dr Lidia Żur (Institute for Photonics and Nanotechnologies, National Research Council, Sez. Trento)


 

 

 

 

 

 © 2019 Science Beyond Disciplines. All Rights Reserved.